Agnieszka Kotarba

    

Agnieszka  Kotarba - coach, trener  biznesu, pasjonat komunikacji i relacji międzyludzkich. Absolwentka  specjalizacji menagerskiej i zarządzania sportem, na  wrocławskiej Akademii Wychowania Fizycznego,  zarządzania informacją na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studiów podyplomowych  w zakresie zarządzania projektami PMI w Wyższej Szkole Bankowej. Aktualnie w  trakcie obrony pracy magisterskiej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej –  specjalizacja w psychologii przedsiębiorczości i zarządzania.    

Od niemal 10 lat  skoncentrowana na wspieraniu rozwoju osobistego i zawodowego pracowników  różnych szczebli korporacji, poprzez ciągłe uzupełnianie własnych kompetencji  praktycznych i merytorycznych. Jako ekspert dopasowuje metody i programy  szkoleniowe, tak aby odpowiadały na potrzeby Klientów, dbając jednocześnie o  motywację i zaangażowanie Zespołów, do których adresowany jest materiał  dydaktyczny. Współtworzy opinie oraz oferty dotyczące programów szkoleniowych i  doradczych. Stale poszukuje nowych rozwiązań w dziedzinie HR i swojej  specjalizacji merytorycznej. Za swoją domenę uważa wsparcie w rozwoju  umiejętności menadżerskich, obsługi klienta, komunikacji, a także doskonalenia  kompetencji trenerskich.

    

Program Kapitał Ludzki
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Unia Europejska