Obszar ewaluacji szkoleń

Brzeziński J., Metodologia badań psychologicznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.

Jarmuż S., Witkowski T, Podręcznik trenera, praktyka prowadzenia szkoleń. Biblioteka Moderatora, 2004.

Kossowska, M., Jarmuż, S., Witkowski, T., Psychologia dla trenerów. Wolters Kluwer, Kraków 2008.

Mika S., Psychologia społeczna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1984.

Shaughnessy J.J., Zechmeister E.B., Zechmeister J.S., Metody badawcze w psychologii, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002.

Webb E.J., Cambell D.T. Schwartz R.D Sechrest L., Unobtrusive measures:

Nonreactive  research in the social sciences, Rand McNally College Publishing Company 1966.

Program Kapitał Ludzki
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Unia Europejska