Identyfikacja potrzeb szkoleniowych

Boydell, T.,  Leary, M., Identyfikacja potrzeb szkoleniowych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.

Brzeziński J., Metodologia badań psychologicznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.

Jarmuż S., Witkowski T, Podręcznik trenera, praktyka prowadzenia szkoleń. Biblioteka Moderatora, 2004.

Kossowska, M., Jarmuż, S., Witkowski, T., Psychologia dla trenerów. Wolters Kluwer, Kraków 2008.

Mika S., Psychologia społeczna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1984.

Rae, L., Planowanie i projektowanie szkoleń, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2001.

Shaughnessy J.J., Zechmeister E.B., Zechmeister J.S., Metody badawcze w psychologii, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002.Program Kapitał Ludzki
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Unia Europejska