Andrzej Kaźmierczak

Andrzej Kaźmierczak
Trener biznesu, coach, konsultant, badacz rynku.

Magister socjologii ze specjalnością: komunikacja społeczna i badanie rynku (Uniwersytet Wrocławski). Absolwent Szkoły Trenerów Biznesu i Szkoły Coachingu (Moderator) oraz Szkoły Menedżerskiej Allied Domecq Retailing.

Menedżer, praktyk biznesu. Posiada wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu i prowadzeniu szkoleń. Kierownik kilkudziesięciu projektów szkoleniowych i konsultingowych. Jest współzałożycielem Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu. Specjalizuje się w szkoleniach z zarządzania, negocjacji, komunikacji, sprzedaży, autoprezentacji. Szczególną satysfakcję sprawiają mu szkolenia Train the Trainers. Realizował wiele projektów badawczych dla firm biznesowych (badania focus-group, mystery shopping) Lubi rywalizację sportową.

Czynnie uprawia tenis i piłkę nożną. Pasjonat brydża i szachów.Program Kapitał Ludzki
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Unia Europejska