Program Szkoły

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW NA: MODERATOR WROCŁAW

Program merytoryczny
 
Merytoryczna treść szkoleń to głównie tematyka związana z odpowiedzią na pytanie JAK prawidłowo prowadzić warsztaty. Program zakończony jest przygotowaniem przez uczestników pełnego programu szkoleniowego oraz egzaminem. Cykl kończy analiza programów.
 
Sesja I
Przygotowanie doprowadzenia szkoleń. Relacje z grupą
Wprowadzenie
Określenie celuprowadzenia szkoleń
Podział celów i ichznaczenie dla realizacji szkolenia
Rozpoczęcieszkolenia
Nawiązanie relacjiz grupą
Diagnoza problemówszkoleniowych
Zadawanie pytań ikontrolowanie rozmowy
Aktywizowaniegrupy 
Sesja II
Warsztat trenera -metody prowadzenia szkoleń (cz. I)
Psychologicznepodstawy uczenia się dorosłych
Dyskusjazogniskowana
Wykład
Analizaprzypadków 
Sesja III
Warsztat trenera - metody prowadzenia szkoleń (cz. II)
Ćwiczenia
Proste SymulacjeBiznesowe
Odgrywanie ról
Gry Szkoleniowe
Sesja IV
Projektowanie szkolenia
Badanie potrzebszkoleniowych
Szkolenie jakoforma uczenia
Podstawowe pytaniadotyczące szkolenia
Przygotowanieprogramu i jego prezentacja
Sesja V
Sytuacje trudne wpracy z grupą
Trudnościwynikające ze złej organizacji szkolenia
Brak motywacjiuczestników
Kłopotliwe pytaniauczestników
Problemy wynikającez formalnej zależności członków grupy
Radzenie sobie zkrytyką
Odpowiedzi nazarzuty i zastrzeżenia
Etyka w pracytrenera
Sesja VI
Egzamin końcowy
Wystąpieniauczestników
Analiza i ewaluacjawystąpień oraz programów szkoleniowych


Program Kapitał Ludzki
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Unia Europejska