SZKOŁY MODERATORA
Firma Moderator przygotuje się do uruchomienia kolejnych edycji kursów rozwijających kompetencje w obszarze prowadzenia szkoleń z coachingu, zarządzania personelem i projektami. Wszystkie te projekty maja charakter otwarty i do udziału w ich uczestnictwie zapraszamy wszystkie osoby planujące rozwój wymienionych obszarów kompetencyjnych.
Informacje o poszczególnych szkołach można odszukać pod adresem:


Program Kapitał Ludzki
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Unia Europejska